Công Ty Cổ phần ô tô JAC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc


banner 2 ver 2

Db02c828a5a65ff806b7

Trung tâm bảo hành và phân phối xe tải JAC Hải Phòng

Sản Phẩm Mới Jac

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải Jac A5 Thùng Mui 9.6M

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Sản phẩm mới JAC

Xe Tải JAC 9 Tấn Thùng Mui N900

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ


Xe Tải Nhẹ JAC

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nhẹ JAC

Xe Tải Jac 3.5T- N350

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Sản phẩm mới JAC

Xe Tải JAC 9 Tấn Thùng Mui N900

Giá: Liên Hệ


Xe Tải Nặng JAC

Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải JAC 6×2

Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải Ben JAC 4×2

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải Thùng JAC 4×2

Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải JAC 4 Chân

Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải JAC 8×4

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Xe Tải Nặng JAC

Xe Tải Jac A5 Thùng Mui 9.6M

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ


Xe Chuyên Dụng JAC

Giá: Liên Hệ

Xe Chuyên Dụng JAC

Xe Trộn Bê Tông JAC

Giá: Liên Hệ

Xe Chuyên Dụng JAC

Xe Chở Rác JAC

Giá: Liên Hệ

Xe Chuyên Dụng JAC

Xe Téc Xăng JAC

Giá: Liên Hệ